Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÃN MÁC & PHỤ LIỆU DỆT MAY THANH BÌNH     0904.118.061
Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÃN MÁC & PHỤ LIỆU DỆT MAY THANH BÌNH
0904.118.061
 
Hiện nay Chúng tôi đã và đang quản lý chất lượng và Kiểm định theo tiêu chuẩn ISO/ILAC 17025:2005 và Vilas 829. Đây là tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam cũng như trên thế giới về ngành Trắc địa. Do vậy chúng tôi cam kết tất cả những sản phẩm do Công ty Cổ phần Chúng tôi cung cấp ra thị trường đều là sản phẩm chính hãng 100%.